Vietnam

Dünya Üretimindeki Sıralama : #2.
Ortalama Yıllık Üretim: 30.850.000 Çuval ( 60kg’lık)
Kahve Türleri : Catimor, with some Typica & Bourbon
En önemli Üretim Bölgeleri: Merkez Yaylalar (Lam Dong Eyaleti) | Kuzey Vietnam (Son La, Dien Bien Eyaleti)
Hasat Ayları: Central Highlands: Kasım-Ocak
  Kuzey Vietnam: Ekim-Ocak

Kahve Yetiştirilen Bölgeler:

Merkez Vietnam: Dak Lak, Lam Dong, Gia Lai ve Kon Tum şehirlerini içeren bu bölge, yüksek rakımlı yaylalardan oluşuyor. Bu bölgede, genellikle Robusta üretilmekte. Kahve endüstrisi, Eyalet başkenti Buon Ma Thuot etrafında yer alıyor. Dak Lak ve Lam Dong ülkenin en büyük üretici bölgeleri olup, ülkenin %70 Robusta üretimini karşılıyor. Central Highlands’de (Merkez Yaylalar) Arabica üretimi 100 yıldır Dalat şehrinin yakınlarında, Lam Dong bölgesinde yapılıyor olsa da, ülkenin kahve üretimin çok ufak bir yüzdesine denk gelmektedir.
Rakım : 600-1000 metre
Hasat Sezonu : Kasım-Mart
Yetişen ürünler : Robusta Türleri, çok az oranda Arabica (bourbon)
Güney Vietnam: Dong Nai eyaletinin Ho Chi Minh şehrinin kuzeyinde az miktarda kahve üretilmektedir. Üretimin büyük kısmı Robusta kahvedir ve uluslararası büyük şirketlerin tedarik zinciri konumundadır.
Rakım :200-800 metre
Hasat Sezonu :Kasım-Mart
Yetişen ürünler :Robusta
Kuzey Vietnam: Son La, Thanh Hoa ve Quang Tri eyaletlerinde arabica cinsi üretilmektedir. Arabica üretimi için azami rakıma sahip yaylalar bulunsa da, yüksek kaliteli arabica kahve bulmak zordur. Ülke üretiminin sadece %3-5 oranında arabica üretimi yapılmaktadır, buda Vietnam’ı, dünyanın en büyük 15. arabica üreticisi olması için yeterli bir oran.
Rakım : 800-1600 metre
Hasat Sezonu : Kasım-Mart
Yetişen ürünler : Bourbon, Sparrow (Se), Catimor, Robusta

Vietnam Hakkında

Kahve, Vietnam’ın 1980’lerin sonundaki aşırı yoksulluktan 2010’lardaki göreceli refaha kavuşması ve çarpıcı ekonomik dönüşümünde önemli bir rol oynadı.

Vietnam’ım Kahvesinin Tarihçesi

Vietnam’ın uzun ve karmaşık bir kültürel tarihi var. İlk insanların bölgeye en az 500.000 yıl önce yerleştiğine ve ilk Vietnam devletlerinin yaklaşık 5.000 yıl önce meydana geldiğine dair kanıtlar var.

Modern çağda, Vietnam, 1858’de Danang’a yapılan ilk saldırı sırasında Fransız birlikleri tarafından işgal edildi. Bunu takiben, diğer sömürge ülkelerde olduğu gibi, kahve Vietnam’a Fransız misyonerlerin gemilerinde geldi. Misyonerler, Orta Dağlık Bölgelerin kahve yetiştirmek için en iyi yer olduğunu belirlemeden önce Vietnam genelinde farklı bölgeleri denediler. İlginçtir ki, Vietnam’da ekilen ilk kahve, bugün orada çok yaygın olarak yetiştirilen Robusta değil, Arabica idi.

1908’de Fransızların Robusta’yı başka bir çeşit olan Excelsa ile birlikte Central Highlands’a getirdi. Robusta’nın gelişinden sonra bile Vietnam, bugün bildiğimiz Robusta üreten dev haline hemen gelmedi. Kahve ekimi yapılan araziler yavaş yavaş büyümeye devam etti.

Kahve ve Ekonomik Bağımsızlık

Vietnam 20. yüzyılda, savaşın sona ermesinden sonra uzun yıllar boyunca ülkeyi acı içinde bırakan yirmi yıl boyunca korkunç şiddet ve yıkım (1955-1975) yaşadı. Đổi Mới (Vietnamca “Yenileme”) reformları, ülke ekonomisini ve dünya çapındaki itibarını artırmak amacıyla hükümet tarafından 1986 yılında başlatıldı. Bu reformlar, Vietnam’ın daha önce tecrit edilmiş siyasetinden ayrıldı. Daha da önemlisi, Vietnam’ın küresel pazara girmesine ve özel girişime izin vermesine müsaade edildi. Ayrıca, artan tarımsal üretkenlik için bir fırsat sunan arazilerinin özelleştirilmesine de izin verdiler. Ayrıca Hükümet, kahve endüstrisini önemli bir nakit mahsulü haline getirmek amacıyla kaynaklarıyla yatırım yapmaya odakladı. Devlet tarafından finanse edilen çiftlikler kurdular ve haneleri kendi topraklarında kahve yetiştirmeye teşvik ettiler. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, reformların başlamasından bu yana üretim astronomik bir şekilde arttı.

Odaklanılan diğer bir alan ise, araştırma-geliştirmeye devam eden yatırımlardır. Vietnam’daki bir dizi araştırma kurumu, yeni melezler yaratmaya ve aşılama tekniklerini geliştirmeye odaklandı. Sonuç olarak, çiftçiler, sağlıklı ve hastalıklara dayanıklı anaçları korumalarına yardımcı olmak için çok çeşitli Robusta çeşitlerine erişebilir.

Bugünkü Kahve Üretimi

Bugün yaklaşık 30 milyon çuval toplam üretim ile Vietnam’da yetiştirilen kahvenin yaklaşık %95’i Robusta’dır.Vietnam, hektar başına 2,8 ton kahve üretimi ile dünya çapında en yüksek verime sahiptir. Bu, Brezilya’da hektar başına 1.4 tonluk ikinci en yüksek verimden tam bir ton daha yüksek.

Vietnam, küresel Arabica üretim hacimlerinde 13. sıradayken, Robusta üretimi de dahil edildiğinde, Vietnam toplam kahve hacminde dünyada ikinci sırada yer alıyor. Sadece Brezilya daha yüksek üretim hacmine sahiptir.

Özel olarak işletilen çiftlikler, bugün Vietnam’daki kahve çiftliklerinin %95’ini oluşturuyor. Tahminler, toplam üretim alanının yaklaşık %85’inin küçük çiftçiler tarafından ekildiğini göstermektedir. Hanelerin ektiği alanların %63’ü veya yaklaşık 650.000 aile, bir hektardan daha az alana sahip küçük toprak sahipleridir. Kalan %5’lik kısım devlet tarafından yönetilmektedir, ancak arazi küçük çiftçilere yeniden dağıtıldıkça bu sayı giderek azalmaktadır.

Doğal işleme, kirazın tipik olarak plastik brandalarda güneşte kurutulduğu en yaygın yöntemdir. Geçmişte, hasat sonrası faaliyetler sırasında kalite farklılaşmasına çok az önem veriliyordu. Ancak bu durum hızla değişmektedir.

Nitelikli Kahve Üretimi Genişliyor

Đổi Mới reformlarının başlangıcından 1989’daki Uluslararası Kahve Anlaşması’nın sonuna kadar, hükümet Vietnam’da yetiştirilen tüm kahveleri belirlenen fiyatlardan satın aldı. Tüm kahveler aynı fiyata sahip olduğundan, kahve kalitesini artırmak veya yetiştirilmesi daha zor olan Arabica’yı yetiştirmek için çok az teşvik vardı.

Bugün, ticari kahve için düşük fiyatlar ile birleşen özel kahve endüstrisinin büyümesi, çiftçilerin daha yüksek kaliteli Robusta kahvesi yetiştirmeye ve Arabica ekimine girişmeye olan ilgisini ateşledi.

Vietnam’da ekilen ana çeşit, Caturra ve Timor’un (bir Arabica-Robusta melezi) melezi olan Catimor’dur. Catimor yüksek verim ve hastalıklara karşı yüksek dirençle övünse de, tipik olarak tadım kalitesiyle ödüllendirilmez. Bu nedenle, birçok üretici daha dinamik ve daha yüksek ücretli kahveler üretmek için diğer çeşitlere yöneliyor.

Üreticiler ayrıca seçim ve işleme tekniklerini geliştirmeye odaklanıyorlar. Bu iyileştirmeye odaklanma hasat zamanında başlar. Çiftçiler ve işçileri daha seçici hasat teknikleri kullanmaya başladılar ve hasat sonrası kalite kontrolleri giderek daha iyi uygulanıyor.

 

Bazı üreticiler, hasat kalitesini ve nihayetinde satış fiyatını artırmak için deneysel işlemeye giriyor.

Bazı üreticiler maya veya enzim fermantasyonlarına odaklanırken, diğerleri anaerobik fermantasyon kullanıyor. Bu noktada, bu deneylerin çoğu mikrolotlarda kullanılmaktadır. Gelecekte, daha fazla çiftçi, satış fiyatlarını artırmaya yardımcı olmak için hasatlarının çoğunu veya tamamını ileri veya deneysel işlemler kullanarak işlemeye yönelebilir.