Burundi

Dünya Üretimindeki Sıralama : #31.
Ortalama Yıllık Üretim : 180.000 Çuval ( 60kg’lık)
Kahve Türleri : Bourbon, French Mission Bourbon, Jackson, Mibirzi
En önemli Üretim Bölgeleri :Kayanza Bölgesi , Ngozi Bölgesi
Hasat Ayları : Mart, Haziran
Bubanza : Ülkenin Kuzeybatısı
Rakım: 1350 metre
Hasat Sezonu: Nisan-Temmuz
Kahve Türleri: Bourbon, Jackson, Mibrizi, SL türleri
  
  
Bujumbura Rural : Ülkenin Batısı
Rakım: 1400 metre
Hasat sezonu: Nisan-Temmuz
Kahve Türleri: Bourbon, Jackson, Mibrizi, SL türleri
  
Bururi : Ülkenin Güneybatısı (ülkenin 3 milli parkını içeren bölge)
Rakım: 1550 metre
Hasat Sezonu: Nisan-Temmuz
Kahve Türleri: Bourbon, Jackson, Mibrizi, SL türleri
  
Cibitoke : Ülkenin Kuzeybatısı, Kongo Cumhuriyeti sınırı
Rakım: 1450
Hasat Sezonu: Nisan-Temmuz
Kahve Türleri: Bourbon, Jackson, Mibrizi, SL türleri
  
Gitega : Ülkenin merkezi. İhracattan önce son kalite kontrolün yapıldığı bölge.
Rakım: 1600 metre
Hasat Sezonu: Nisan-Temmuz
Kahve Türleri: Bourbon, Jackson, Mibrizi, SL türleri
  
Karuzi : Ülkenin Batısı
Rakım: 1600 metre
Hasat Sezonu: Nisan-Temmuz
Kahve Türleri: Bourbon, Jackson, Mibrizi, SL türleri
  
Kayanza : Ülkenin Kuzeyi Ruanda sınırı
Rakım: 1700 metre
Hasat Sezonu: Nisan-Temmuz
Kahve Türleri: Bourbon, Jackson, Mibrizi, SL türleri
  
Kirundo: Ülkenin en Kuzeyi
Rakım: 1500 metre
Hasat Sezonu: Nisan-Temmuz
Kahve Türleri: Bourbon, Jackson, Mibrizi, SL türleri
  
Makamba: Ülkenin Güney Bölgesi
Rakım: 1550 metre
Hasat Sezonu: Nisan-Temmuz
Kahve Türleri: Bourbon, Jackson, Mibrizi, SL türleri
  
Muramvya : Ülkenin Merkezinde ufak bir bölge
Rakım: 1800 metre
Hasat Sezonu: Nisan-Temmuz
Kahve Türleri: Bourbon, Jackson, Mibrizi, SL türleri
  
Muyinga : Ülkenin Kuzeybatısı Tanzanya sınırı
Rakım: 1600 metre
Hasat Sezonu: Nisan-Temmuz
Kahve Türleri: Bourbon, Jackson, Mibrizi, SL türleri
  
Mwaro : Ülkenin merkezinde ufak bir bölge
Rakım: 1700 metre
Hasat Sezonu: Nisan-Temmuz
Kahve Türleri: Bourbon, Jackson, Mibrizi, SL türleri
  
Ngozi : Ülkenin Kuzeyinde kahve tarımının en yoğun ve gelişmiş olan bölge
Rakım: 1650 metre
Hasat Sezonu: Nisan-Temmuz
Kahve Türleri: Bourbon, Jackson, Mibrizi, SL türleri
  
Rutana : Ülkenin Güneyi Mount Kiziki’nşn batısı
Rakım: 1550 metre
Hasat Sezonu: Nisan-Temmuz
Kahve Türleri: Bourbon, Jackson, Mibrizi, SL türleri
  

Burundi Hakkında

Burundi, Güney Afrika’da komşu kahve üretici ülkelerine göre mukayese edilecek olursa gözden kaçmış en iyi nitelikli kahve üreticisidir.  Ülkenin kahve üretiminin neredeyse tamamını küçük aile işletmeleri olan çiftçiler tarafından yapılmakta ve üretimleri kabul görülmüş kalitededir.  Kahve aromaları tatlı, pürüzsüz ve genellikle çiçeksi tatlardadır. Ülke her yıl nitelikli kahve üreticileri alanında büyümektedir.

Burundi’nin yüksek dağları; kahve tarımı için gerekli yüksekliğe ve iklime uygun. Herhangi bir kahve çiftliğine sahip olmayan ülkenin kahve üretimi ufak çiftçiler sayesinde yapılıyor. Son zamanlarda çok sayıdaki ufak kahve çiftçileri bir birleri ile daha organize bir şekilde çalışmakta. Ülkede ortalama olarak 160 adet kahve yıkama havuzu bulunmakta. Bunların 3/2 si devlete aittir. 2000’ne yakın kahve üreticisi kahvelerine bu havuzlarda işlemektedir. Her bölge SOGESTAL ( Societes de Gestion de Stations de Lavage) olarak bilinen organizasyonun yönetimi ile çiftçilerin havuzların kullanımını organize etmektedir. Bu organizasyon aynı zamanda kalitenin yükselmesi için çiftçiler ile birlikte çalışmaktadır.

Burundi’nin en iyi kahveleri tamamen yıkanmış ve genelde Bourbon türüdür. Burundi, coğrafi ve iklim şartlarının yanı sıra kahveleri komşusu olan Ruanda kahvesine benzetilmektedir. İki ülkenin ihracat için denize kıyılarının olmaması maliyetlerin yükselmesine sebep olduğu zorluklar ile karşı karşıyadır.

Ekonomik Kalkınma Olarak Kahve Üretimi

Belçikalılar, Arabica ağaçlarını ilk olarak 1930’ların başında Burundi’ye tanıttı. Yerli halk Belçika yönetimi altında kahve yetiştirmekle yükümlüyken, kahve üretimi bağımsızlıktan sonra da devam etti. Çünkü birçok kişi kahve yetiştiriciliğini daha iyi bir yaşama giden bir yol olarak gördü.

1962’de bağımsızlığını kazanan genç Burundi Hükümeti, Dünya Bankası’nın yardımıyla kahve endüstrisine önemli kaynaklar yatırdı. Ülke çapında, ülke, kahve yıkama istasyonları inşa etmek ve ağaç dikmek için iddialı bir program başlattı. Çabaları karşılığında kahve meyvesini verdi; kahve üretimi 1962’deki bağımsızlıktan 1990’ların başına kadar hızla arttı.

İç Savaş Kahve Üretimini Baltaladı.

Ne yazık ki Burundi, 1993’ten 2005’e kadar bir iç savaşla sarsıldı. Çatışmalar sırasında birçok insan topraklarından sürüldü ve kahve ağaçlarının çoğu ihmal edildi. Birçok kahve ağacı da savaş kurbanı oldu ve bir zamanlar büyüdükleri köylerle birlikte yok edildi.

Ağaçlarını yetiştirmeye devam edenler, Burundi’nin coğrafyası nedeniyle kahvelerini piyasaya sürmekte büyük zorluk yaşadılar. Burundi karayla çevrili bir ülkedir ve barış zamanında bile kahve, genellikle bakımsız yollarda uzun mesafeler kat etmek zorundadır. Komşu bir ülkeye ulaştıktan sonra bile, kahve o ülkenin limanlarından birine daha da gitmek zorundadır. Kahveyi Burundi’den en yakın limanlara kara yoluyla taşımanın maliyeti çok yüksektir. Sadece bir limana gitmek bazen aynı kahveyi Amerika veya Avrupa’ya kargo gemilerinde göndermekten daha pahalıya mal olabilmektedir. Bu mali yükleri bir araya getiren savaş zamanı, çoğu zaman çiftçilerin yolculukta daha fazla tehlikeyle karşı karşıya kalması anlamına geliyordu.

Kahve Yoluyla Ekonomik Fırsatlar

İç savaş resmi olarak 2005’te sona erdi ve 1993’ten beri demokratik olarak seçilen ilk cumhurbaşkanı yemin etti. Daha barışçıl bir döneme dönüşle birlikte Burundi, kahve endüstrisinin gelişimine yatırım yapmaya da geri dönmeye başladı. Özellikle uzun ve çalkantılı bir çatışmanın ardından kahve üretimi, birçok insana yeni başlangıçlar ve daha fazla finansal başarı şansı sunabilir.

Burundi’deki kahve rönesansı da özel kahve üretimine artan bir odaklanma gördü. 2005 yılında hem devlet hem de uluslararası özel şirketler kahve sektörüne yatırım yapmaya başladı. Büyüyen özel kahve alanından ve yüksek kaliteli kahvelerin kazanç potansiyelinden etkilenen yeni girişimler, daha kaliteli kahveler üretmeyi vurguladı. Aynı zamanda, küçük ölçekli üreticiler daha fazla kendi kaderini tayin etme arayışına girdiler ve kendilerini kooperatifler halinde örgütlemeye başladılar. Kooperatifler daha sonra çiftçiler için başka bir tarımsal bilgi, girdi ve mali yardım kaynağı oldu.

Günümüzde Buruni’de Kahve Üretimi

Bugün Burundi’nin kahve endüstrisi 600.000 küçük işletme sahibi tarafından besleniyor. Küçük ölçekli çiftliklerin çoğundan elde edilen gelir tüm aileyi desteklediğinden, 5 milyona yakın insan küçük ölçekli kahve çiftliklerinin kârına bağımlıdır.

Bunu perspektife koymak gerekirse: Burundi’nin tüm nüfusu 11 milyonun biraz altında. Diğer bir deyişle, küçük ölçekli kahve üreticileri ve aileleri toplam nüfusun neredeyse %50’sini oluşturmaktadır

Burundi’de Kahve Altyapısı

Burundi’de kahve, aileler ve genel olarak ülke için büyük önem taşımaktadır. Bunu göz önünde bulundurarak, kahve altyapısını geliştirmek ve genişletmek, yalnızca gelirleri artırmanın bir yolu değil, tüm bir ulusun kazanç potansiyelinde devrim yaratmanın bir yoludur.

Yıkama istasyonları inşa etmek ve tarımsal yayım çalışmalarını genişletmek, kahve kalitesini iyileştirmenin harika yolları olabilir. Yıkama istasyonları, fincan profili standartlarını ve Burundi kahvesinin küresel itibarını iyileştirmede çok önemlidir.

Hem devlete ait hem de özel aktörler Burundi’nin kahve endüstrisini yönetiyor ve yıkama istasyonu yönetim şirketleri ve ihracatçılar olarak kilit roller oynuyor. Devlete ait şirketlere “Sociétés de Gestions des Stations de Lavage” (Yıkama istasyonu yönetim şirketleri) kısaltması olan Sogestals denir. Özel sektöre ait şirketler, çeşitli farklı isimler altında faaliyet gösterebilir.

Önemli bir not olarak bilinmelidir ki; yıkanma istasyonu yönetim şirketleri ve yıkama istasyonu yöneticilerinin, yüksek kalitede nitelikli kahve üretiminde büyük rol oynamaktadır. Yöneticiler çiftçisini denetler. Yöneticiler çiftçi eğitimini denetler, iyi ekonomik uygulamaların uygulanmasına yardımcı olur ve çiftçilerin en iyi tarım uygulamalarını uygulamalarına yardımcı olur. Ayrıca, herkesin gerekli araçlara, girdilere ve bunları en iyi şekilde nasıl kullanacaklarına dair bilgiye erişmesini sağlamak için üreticilerle işbirliği yaparlar.