Demokratik Kongo Cumhuriyeti

Dünya Üretimindeki Sıralama : #26.
Ortalama Yıllık Üretim : 340.000 Çuval ( 60kg’lık)
Kahve Türleri : Bourbon
En önemli Üretim Bölgeleri : Oriental Eyaleti, Kuzey Kivu Bölgesi, Güney Kivu Bölgesi
Hasat Ayları : Nisan, Temmuz

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Hakkında

Kahve üretimi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ekonomisinin büyük bir parçasını oluşturmaktadır. Ülkenin doğusu “Kahve cenneti” olarak anılır. Ne yazık ki, ülkenin karanlık sömürge tarihi ve ardından gelen siyasi kargaşa dalgaları, kahve sektöründeki refahı sınırlamıştır. Bugün, bir dizi özel ve kamu sektörü aktörünün ülkeye yatırım yapmasıyla kahve geri dönüş yaşıyor.

Kahvenin Kongo’ya Gelişi

Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DRC) bir zamanlar Afrika’nın ekmek sepeti olarak biliniyordu.

Ülke, Orientale eyaletinin yüksek tepelerinden kuzeydoğuya, Virunga Ulusal Parkı’nın yağmur ormanları boyunca ve Kivu Gölü kıyılarındaki volkanik toprağa kadar uzanan 75 ila 80 milyon hektarlık ekilebilir araziye sahiptir.

Kahvenin Kongo’da ne zaman yetiştirildiği konusunda net bir tarih bilinmemekle beraber, ülkeye gelen Avrupalı ​​yerleşimcilerle birlikte geldiği tahmin ediliyor.

Ülke 1885-1908 yılları arasında Belçika Kralı II. Leopold tarafından sömürge bir devlet olarak yönetilmiştir.  Ancak sömürgeci yönetim etkisi ve yönetim tarzı 1960’taki bağımsızlığına kadar devam etmiştir.

Bağımsızlık Sonrası Kahve

Bağımsızlık sonrası dönem, kabaca 1960’tan 1990’lara kadar süren siyasi kargaşayı getirdi.
Bunun sonucunda ülkedeki küçük ölçekli çiftçilerin çoğu zarar gördü. Üretimi 1960’lardan bu yana hızla artan ve bakır ihracatından sonra ikinci sırada yer alan kahve, başlıca nakit mahsulü olarak, en yoksul Kongo halkının bazılarının ekonomik refahını artırmanın bir yolu olarak görülüyordu.

Bakır ve diğer maden ihracatı ülkedeki en büyük zenginlik kaynağı olmasına rağmen, bu sektörlerden elde edilen kârlar neredeyse tamamen maden sahiplerine gitti. Kahve, mükemmel bir sistem olmaktan uzak olsa da, gelirin en azından bir kısmını küçük toprak sahibi ailelere geri verdi. Bakır ve kobalt, DRC’nin dev siyasi motorlarını çalıştırmış olabilir, ancak kahve birçok insanı hayatta tuttu.

1997’de, 1960’tan beri ilk kez ekonomik ilerleme için yeni fırsatlarla karşı karşıya kalan DRC ve dünya, kahvenin DRC’nin ekonomisini büyütmek ve geçim kaynaklarını iyileştirmek için bir araç olacağından umutluydu ve kahve endüstrisinin kendisi de kalkışa hazır görünüyordu. Ancak siyasi kargaşa yeniden başladı ve kahve büyük bir darbe aldı.

New York Times’a göre, 2010 yılında üretilen kahve miktarı 1990’daki üretimin onda birinden daha azdı. Açlık ve yoksullukla karşı karşıya kalan birçok çiftçi, kahvelerini gölün Ruanda tarafında satmak için Kivu Gölü’nü tekneyle geçerek hayatlarını riske attı. Yolculuk çok tehlikeliydi. Çeşitli kaynaklara göre, her yıl 1.000 kadar insan, çoğunlukla boğulma nedeniyle öldü.  Çiftçiler suyu güvenli bir şekilde geçseler bile, gölün her iki tarafında soyulma veya saldırıya uğrama riskiyle karşı karşıya kaldılar. Hiç kimse, hatta nispeten zarar görmeden yolculuğu tamamlayanlar bile, kahvelerinin tam karşılığını alamadılar. Çatışma, hastalık veya yetersiz beslenme (BBC’ye göre) nedeniyle altı milyona yakın ölüme neden olmanın yanı sıra, neredeyse 20 yıl boyunca DRC’yi kasıp kavuran iç savaşlar sırasında milyonlarca insan yerinden edildi.

Savaşlardan en çok etkilenen bölgelerden bazıları, başlıca kahve yetiştirilen bölgelerden biri olan doğuydu. Sonuç olarak, birçok çiftlik geri dönme güvenliği olmadığı için yıkıldı veya yıllarca bakımsız kaldı. Eve dönebilenler ise, tarım arazilerini canlandırmak için daha fazla yatırım yapmak zorunda kalıyorlardı.

Günümüzde Kongo’da Kahve Üretimi

Savaş bittikten ve sükûnet hakim olduktan sonra işler daha istikrarlı hale geldi. Bununla birlikte, kahve çiftçileri genellikle sahte vergilere, rüşvet taleplerine ve yolsuzluk ve sömürünün yol açtığı diğer iş engellerine maruz kalmaktadır.

30 yıldan fazla süren çatışmadan sonra, Doğu DRC’deki tarım sektörünün hala iyileşmekte olduğu anlaşılabilir. Gelecekte, kahve sektörü ülkenin ekonomik ve sosyal dokusunun yeniden inşasında önemli bir rol oynayacaktır. Bugün özel ve kamu sektörü aktörlerinin yatırımları, yalnızca kahve kalitesini ve fiyatlandırmasını iyileştirmeyi değil, aynı zamanda cinsiyet eşitsizliği gibi sosyal sorunları da hafifletmeyi amaçlayan kooperatiflerin ve yıkama istasyonlarının kurulmasına yardımcı oldu. Şu an, DRC’de işler iyi gidiyor.